Yamalube olje 4R kros ester 15w50 performance oil

Yamalube olje 4R kros ester 15w50 performance oil

0.0 EUR

Brez DDV:

Proizvod ni na voljo


Dodaj v voziček


To je Yamahino najboljše olje za 4-taktne motocikle in ATV-je. Olje je zmešano z ester obogatenimi sintetičnimi baznimi olji, ki zagotavljajo najboljšo zaščito za vašo Yamaha. Značilnosti in prednosti: -zmanjšane vibracije posledočno gladek premik menjalniškega prenosa, -super čiščenje, -dodatki ne puščajo ostankov, -brez drsenja sklopke, -zaščita katalizatorja, -antioksidacija menjalniških zobnikov, -protikorozijska zaščita proti peni, -s standardom JASO MA. Zelo priporočljivo za dirkalne aktivnosti. Na voljo v različnih velikostih pakiranj , so na voljo tudi pri vašem pooblaščenem trgovcu Yamaha.


Stavki o nevarnosti:
H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Previdnostni stavki:
P273 Preprečiti sproščanje v okolje.
P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi/regionalnimi/nacionalnimi/mednarodnimi predpisi.
 

Prosim počakajte ...