Yamalube olje 2R kros Racing - ester

Yamalube olje 2R kros Racing - ester

18,35 € 15.04 EUR

Brez DDV: 15,04 €

YMD650810101

Dodaj v voziček


100% sintetično motorno olje za 2-taktne visokozmogljive in dirkalne motorje, na osnovi tehnologije estrov, ki pripomorejo še boljše delovanje agregata. Močno priporočeno za tekmovalne agregate, kot so cross YZ in ATV. Vsebuje kalcij sulfonat. Lahko povzroči alergijski odziv.     Exceeds JASO MA standards     .      

Stavki o nevarnosti:
H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Previdnostni stavki - Splošno:
P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
Previdnostni stavki - Preprečevanje:
P273 Preprečiti sprošcanje v okolje.
Previdnostni stavki - Odstranjevanje:
P501 Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/mednarodnimi predpisi.

Dodatno označevanje :
EUH208 Vsebuje alkaril sulfonat kalcij. Lahko povzroči alergijski odziv.

Prosim počakajte ...